USŁUGI

DORADZTWO TRANSAKCYJNE

01.

Organizacja i przeprowadzenie procesu akwizycyjnego spółek i projektów (po obu stronach transakcji: sell & buy) celem sprzedaży bądź właścicielskiego dokapitalizowania:

 • Analiza projektu, strukturyzacji Transakcji, przygotowanie materiału podsumowującego Transakcje oraz opisującegoSpółkę tzw. teasera i dłuższej prezentacji w formie Memorandum Inwestycyjnego;
 • Przygotowanie modelu finansowego Spółki z prognozami finansowymi;
 • Przygotowanie długiej listy potencjalnych Inwestorów, do których skierowany zostanie teaser (po zatwierdzeniu listy przez Spółkę / Klienta);
 • Rozesłanie teasera potencjalnym Inwestorom, wstępne rozmowy;
 • Pomoc Klientowi w przygotowaniu pakietu dokumentów / me morandum informacyjnego niezbędnych potencjalnym Inwestorom do podjęcia decyzji inwestycyjnej, koordynacja procesu obiegu informacji, nadzór nad procesem składania wstępnej oferty Inwestora / Inwestorów oraz wybór krótkiej listy Inwestorów;
 • Wsparcie w zakresie wyboru ostatecznej oferty / Inwestora;
 • Nadzór nad procesem Due – Diligence;
 • Wsparcie Klienta w negocjacjach warunków umowy inwestycyjnej / SPA oraz closingu.

02.

Doradztwo w zakresie przejęć i przekształceń podmiotów gospodarczych (fuzje, łączenia, podziały) dokonywane przy współpracy z doświadczonymi doradcami podatkowymi i radcami prawnymi

ARANŻACJA
FINANSOWANIA DŁUŻNEGO

01.

Proces aranżacji finansowania dłużnego (obligacje korporacyjne, pożyczki prywatne, kredyty bankowe):

 • Analiza projektu, strukturyzacja Transakcji, przygotowanie krótkiego materiału podsumowującego Transakcje oraz opisującego Spółkę tzw. teasera
 • Przygotowanie modelu finansowego Spółki z prognozami finansowymi
 • Przygotowanie długiej listy podmiotów dawców finansowania dłużnego i mezzanine; do których skierowany zostanie teaser
 • Pomoc Spółki w przygotowaniu pakietu dokumentów niezbędnych Inwestorom do podjęcia decyzji inwestycyjnej, koordynacja procesu obiegu informacji, nadzór nad procesem składania wstępnej oferty Inwestora / Inwestorów oraz wybór krótkiej listy Inwestorów;
 • Wsparcie w zakresie wyboru ostatecznej oferty / Inwestora;
 • Nadzór nad procesem Due – Diligence;
 • Wsparcie Spółki w negocjacjach warunków umowy pozyskania finansowania oraz closingu.

DORADZTWO BIZNESOWE

01.

Usprawnienie procesów operacyjnych w firmach prowadzące do zwiększenia wydajności, rentowności lub redukcji kosztów

02.

Budowa i wdrożenie metod i narzędzi poprawiających wydajność i funkcjonowanie firm (m.in. MbO, ABC, Balance Scorecard, rozwiązania i koncepcje kontrolingowe i BI)

02.

Przygotowanie strategii, biznes planów, analiz scenariuszy, studiów wykonalności i “business cases”

04.

Modelowanie procesów oraz opracowanie procedur (w tym rozwiązania polityki bezpieczeństwa IT czy BPM)

05.

Zarządzanie projektami wdrożeniowymi, zarządzanie zmianą i jakością

06.

Usprawnienia i realizacja wybranych funkcji zarządzania finansami przedsiębiorstw (np. raportowanie, kontroling)