Zastrzeżenia prawne

Grupa PGA („PGA”) świadczy usługi przede wszystkim w zakresie audytu finansowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego i transakcyjnego oraz outsourcingu specjalistów w dziedzinie rachunkowości, finansów i audytu wewnętrznego.

Serwis internetowy „pga-advisory.pl” („Serwis”) zawiera treści, które dotyczą działalności PGA oraz inne informacje, które mogą być interesujące dla jej użytkowników. Zamieszczenie tych informacji w Serwisie nie ma charakteru świadczenia jakichkolwiek usług doradczych lub innych. Niektóre linki umieszczone w Serwisie są powiązane z zasobami stron trzecich, za które PGA nie ponosi odpowiedzialności. Pomimo starań podjętych w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko ich dezaktualizacji lub występowania nieścisłości. PGA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Serwisie.

Właścicielem niniejszej serwisu internetowego jest PGA Advisory Sp. z o.o. Wszelkie prawa do Witryny są zastrzeżone.